Tjänster

Berlins Bygg utför arbeten åt både privatpersoner och företag. Här är några exempel på våra tjänster:


Pumpstationer

Som underentreprenör åt Xylem Water Solutions AB och Meag VA-systems AB tillverkar vi prefabricerade pumpstationer.

Skorstenar & kaminer

Vi utför skorstensrenoveringar samt säljer och installerar kaminer och spisinsatser. Vi är certifierade av Landyvent att utföra skorstens-renoveringar med deras produkter.

Vi installerar kaminer och spisinsatser av alla fabrikat, enligt kundens önskemål.

www.landyvent.se »