Tjänster

Berlins Bygg utför arbeten åt både privatpersoner och företag. Här är några exempel på våra tjänster:


Pumpstationer

Som underentreprenör åt Xylem Water Solutions AB och Meag VA-systems AB tillverkar vi prefabricerade pumpstationer.