• Specialitet och tjänster

    Prefabricerade pumpstationer. Vi monterar kaminer, spisinsatser samt skorstensrenovering.

  • Kakel och klinker

    Vi utför även murningsarbete, kakelsättning, klinker och badrumsrenovering.

  • Skorstenar och Kaminer

    Vi utför skorstensrenoveringar samt säljer och installerar kaminer och spisinsatser.

Vår specialitet & tjänster

En specialitet inom företaget är prefabricerade pumpstationer. Vi monterar kaminer, spisinsatser samt skorstensrenovering.

Vi utför även murningsarbete, kakelsättning, klinker och badrums-renovering. Bra kundservice är A och O för Berlins Bygg AB.